• 7 års garanti
  • Hög kapacitet
  • Svensktillverkad

Maskinen slog av, varför?

Svar 1500w: Det kan bero på att det digitala överbelastningsskyddet löst ut. Sätt maskinen på ”Off” och starta maskinen. Utsätts maskinen för tung belastning kan ett sätt att avhjälpa vara att öka hastigheten något.

Loading