• 7 års garanti
  • Hög kapacitet
  • Svensktillverkad

Varför stannar maskinen hela tiden?

Svar 1500w: Det kan bero på det digitala överbelastningsskyddet löst ut. Sätt maskinen på ”Off” och starta maskinen igen. Utsätts maskinen för tung belastning kan ett sätt att avhjälpa vara att öka hastigheten något.

Loading