Regler för garanti

Maskinen AKM6230 har 7 års fabriksgaranti som omfattar maskinen exklusive den rostfria kitteln och övriga tillbehör.

Garantin gäller endast för maskiner använda i det egna hushållet och när man följt de instruktioner som finns i bruksanvisningen. Garantin gäller ej för transport- skador eller vid felaktig eller ovarsam hantering eller kommersiellt bruk. Garantin gäller inte heller vid felaktig skötsel. Maskinen får ej användas till annat än vad den är avsedd för. Maskinen får ej öppnas eller på annat sätt repareras av någon annan än personal från Ankarsrum eller anvisat seviceställe för att garantin ska gälla.

Om apparaten används på andra platser än i ett hushåll, till exempel inom lätt industri, på bond-gårdar eller bed-and-breakfast-lokaler o.s.v., referens IEC 60335 2-14 §1, begränsas garanti¬perioden till ett (1) år. Garantin gäller endast om du följer instruktionerna i bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna som medföljer apparaten.