• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

Can I make dough with a high liquid content?

You absolutely can! For this we recommend using the dough roller and working the dough for longer than dough with a lower liquid content. Around 15 minutes after all the ingredients have been added.

Loading