Όροι Εγγύησης

Η AKM6230 έχει 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει την κουζινομηχανή.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο νοικοκυριό σας και όταν έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες στο εγχειρίδιο. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές κατά τη μεταφορά ή σε περίπτωση εσφαλμένης ή απρόσεκτης χρήσης ή εμπορικής χρήσης. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση λανθασμένης συντήρησης. Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο εκτός από αυτό για το οποίο προορίζεται. Το μηχάνημα δεν πρέπει να ανοιχθεί ή να επισκευαστεί με άλλο τρόπο από κανέναν άλλο εκτός από το προσωπικό της Ankarsrum ή από ένα καθορισμένο σημείο σέρβις για να ισχύει η εγγύηση.