• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

How do I clean the machine?

Always unplug the machine before cleaning. Wipe the machine down whenever it has been used. Usually a damp cloth suffices, but you can use a little washing-up liquid if necessary.

Loading