• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

How should I store the different parts so that they last as long as the machine?

Avoid storing plastic parts in sunlight. This can dry the material out and shorten the part’s service life. Although many accessories and parts are dishwasher-safe, washing them by hand and wiping them dry afterwards is gentler on them.

Loading