• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

How much dough can I make?

The Assistent can handle 5 kg dough. This means baking using 1.5 litres of dough liquid. This makes about 150 cinnamon rolls or 5-6 large loaves of bread. If you make this much at once, remember that you may need two bowls for proving the dough.

Loading