• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

My knob has broken. Can I replace it myself? How do I do it?

Yes, if you have an N30, new knobs are available to purchase from our webshop,. Pull your existing knobs straight out and simply push the new ones on.

Loading