• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

When should I use the dough roller?

The dough roller can be used for all types of dough. If you are making small quantities of dough (one loaf of bread) or dough containing a lot of liquid or butter, or you are baking gluten-free, we recommend using the dough roller rather than the dough hook.

Loading