• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

What is the white lid for that comes with the machine?

It is a proving lid, for placing over the bowl while the dough proves. This also prevents the dough from drying out, and results in a more even rise. The high lip on the proving lid means that the dough can prove higher than the bowl.

Loading