• 7 χρόνια εγγύηση
  • Μεγάλη χωρητικότητα
  • Πολυλειτουργικό

Compability

Model Year of manufacure Bowl
920 900 014
Dough knife
920 900 019
Dough roller
920 900 018
Dough hook
920 900 021
Double beater
920 900 023
Mincer*
920 900 057
NG1 1940-1945 Ο N/A Ο Ο Ο Ο
N1 1945-1948 Ο N/A Ο Ο Ο Ο
NX1 1949-1951 Ο N/A Ο Ο Ο Ο
N3 1951-1954 Ο N/A Ο Ο Ο Ο
N4 1954-1969 Ο N/A Ο Ο Ο Ο
N6 1969-1971 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N7 1971-1976 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N8 1976-1978 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N10 1978-1986 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N100 1981 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N20 1986-1987 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N21 1987-1991 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N22 1991-1996 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N2100 1992 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N23-24 1995-2005 Ο N/A Ο 920 900 022 Ο Ο
N25-26 2005-2009 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N28 2009-2011 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N30 2011- Ο Ο Ο Ο Ο Ο
Model Year of manufacure Blender
920 900 066
Citrus press
920 900 026
Vegetable cutter**
920 900 043
Flour and coffee grinder
920 900 045
Flake mill
920 900 046
Pasta cutters and roller
920 900 063-65
NG1 1940-1945 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N1 1945-1948 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
NX1 1949-1951 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N3 1951-1954 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N4 1954-1969 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N6 1969-1971 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N7 1971-1976 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N8 1976-1978 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N10 1978-1986 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N100 1981 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N20 1986-1987 N/A Ο Ο Ο Ο Ο
N21 1987-1991 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N22 1991-1996 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N2100 1992 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N23-24 1995-2005 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N25-26 2005-2009 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N28 2009-2011 Ο Ο Ο Ο Ο Ο
N30 2011- Ο Ο Ο Ο Ο Ο

 

*MINCER
The mincer model is marked ”8” or ”10” on the reverse of the 4 bladed knife.
Mincer model 8 was produced 1945-1978. A complete meat mincer model 8 fits all mchine models. But mincer model 8’s accessories (hole discs, knife, sausage horn, grater, cookie attachment, pasta discs etc.) do not fit modern mincers (model 10) because the diameter is different. No replacement parts are available for mincer model 8. Mincer model 10 is our current model and has been since 1978. A complete meat mincer model 10 fits all machine models, from the oldest to the present N30. All the mincer accessories currently sold (hole discs, knife, sausage horn, grater, cookie attachment, pasta blades discs etc.) fit meat mincer model 10. Older accessories for model 8 do not fit current mincers because the diameters differ between the models. Mincer 10 has a diameter of 70 mm.
***VEGETABLE CUTTER
Vegetable cutter model was produced 8 1979-1991. Vegetable cutter model 8 does not fit current Assistent Original model. No replacement parts available.
The current model of our vegetable cutter, in production from 1991 fits all machine models from the oldest to the present N30.

 

Loading