• 7 års garanti
  • Høj kapacitet
  • Svensk design

Garantiregler

Vi byder 7 års fabriksgaranti, der dækker selve maskinen, men ikke den rustfri røreskål og det øvrige tilbehør. Din kvittering er også garantibevis. Garantien dækker kun maskiner, der benyttes i en privat husholdning, og kun, hvis brugsanvisningens instruktioner er overholdt. Garantien omfatter ikke transportskader, skader som følge af forkert eller skødesløs behandling eller ved kommerciel brug.

Garantien gælder heller ikke ved forkert vedligeholdelse. Maskinen må ikke bruges til andet end det, den er beregnet til. Garantien gælder ikke, hvis maskinen er blevet åbnet eller forsøgt repareret af andre end distributøren eller en reparatør, der er godkendt af distributøren.

I tilfælde af problemer med maskinen skal du henvende dig til forhandleren for at få konstateret, om fejlen hører under garantien. Hvis det er tilfældet, bliver maskinen sendt til reparation. Du skal altid kunne fremvise kvitteringen i tilfælde af reklamation.

Loading