• 7 års garanti
  • Høy kapasitet
  • Svensk design

Garantiregler

Maskinen har 7 års fabriksgaranti som omfatter maskinen uten den rustfrie kjelen og annet tilbehør. Garantien gjelder bare for maskiner som er brukt i egen husholdning, og når brukeren har fulgt instruksjonene i bruksanvisningen. Garantien gjelder ikke for transportskader eller ved feil eller uforsiktig bruk eller kommersiell bruk. Garantien gjelder heller ikke ved feilaktig stell. Maskinen må ikke brukes til annet enn det den er ment for. For at garantien skal gjelde, må maskinen ikke åpnes eller på annen måte repareres av andre enn distributøren eller av et servicested godkjent av distributøren.

Loading