• 7 års garanti
  • Høy kapasitet
  • Svensk design

Garantiregler

Maskinen har 7 års fabrikkgaranti som omfatter selve maskinen uten den rustfrie eltebollen og annet tilbehør. Alle maskiner har fem års reklamasjonsrett, utvidet garantiperiode på 7 år gjelder for maskiner som er registrert her. Garantien gjelder bare for maskiner som er brukt i egen husholdning, og når brukeren har fulgt instruksjonene i bruksanvisningen. Garantien gjelder ikke for transportskader eller ved feil eller uforsiktig bruk eller kommersiell bruk. Garantien gjelder heller ikke ved feilaktig stell. Maskinen må ikke brukes til annet enn det den er ment for. For at garantien skal gjelde, må maskinen ikke åpnes eller på annen måte repareres av andre enn distributøren eller av et servicested godkjent av distributøren.

Loading