• 7 års garanti
  • Høy kapasitet
  • Svensk design

Privacy Page

PERSONVERNSSPOLICY ANKARSRUM KITCHEN AB

Ankarsrum Kitchen AB (Ankarsrum) har antatt følgende personvernspolicy i egenskap av personvernsansvarlig. Denne personvernspolicyen omfatter alle personopsninger som bedriften mottar fra eller på vegne av kunder inklusive B2B-kunder, leverandører samt andre som Ankarsrum har forretningsrelasjoner med.

Policyen gir informasjon om all form av personlige opplysninger hvor Ankarsrum er personvernsansvarlig. Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en nålevende person. Spesielle håndteringsmaler og retningslinjer kan også forekomme. Obligatoriske lover og forskrifter på steder der Ankarsrum driver virksomhet må alltid følges og prioriteres hvis konflikt eller avvik fra denne personvernspolicyen identifiseres.

PERSONUPPGIFTER SOM ANKARSRUM BEHANDLAR:

Ankarsrum kan komma til å behandla følgende opplysninger om kunder/forbrukere:
Ved kjøp via Ankarsrums webshop kommer følgende opplysninger å etterspørres og behandles; Navn, Adresse, telefonnummer og e-post.

Personopplysninger oppbevares ikke lengre enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. For å kunne oppfylle vår garantiordning for forbruker lagrer vi personopplysninger i 7 år.

Ved garantiregistrering av nyinnkjøpt maskin innhentes følgende personopplysninger: Produkt- og serienummer, kjøpsdato, ikjøpsted, navn, adresse, telefonnummer, e-post og land.

Ved å oppgi disse opplysningene samtykker kunden å motta informasjon og tilbud fra Ankarsrum, ikke direkte koblet mot selve garantien.

Ankarsrum distribuerer ikke disse data videre til noen annen person eller organisasjon.

DEN RETTSLIGE GRUNNEN FOR BEHANDLINGEN

Den rettslige grunnen for behandlingen av personopplysninger ved kjøp av produkter fra Ankarsrum er at det er nødvendig for oppfyllelse av avtalen. Den rettslige grunnen består også av at selskapet som følge av lov eller andre forskrifter er forpliktet til å behandle personopplysninger på en bestemt måte, f.eks. i forhold til skattekontoret eller forsikringsselskapet.

HVORDAN BESKYTTES PERSONOPPLYSNINGER OG HVILKE HAR TILGANG TIL DEM

Ankarsrum bruker passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot blant annet tap, misbruk og uautorisert tilgang. Bare personer i Ankarsrum som gjennom deres arbeidsoppgaver må behandle personopplysningene i samsvar med ovennevnte formål, har tilgang til dem. Alle personopplysninger som samles inn behandles i Sverige.

RETTIGHETER

De som registrere seg har blant annet rett til å få tilgang til deres personopplysninger, kreve korreksjon av personopplysninger, motsette seg behandling av personopplysninger, krever at behandling av personopplysninger begrenses, eller at sletting av personopplysninger behandles av selskapet i samsvar med rettighetene som følger av personopplysningsloven. Disse rettighetene kan være begrenset av andre bestemmelser i personopplysningsloven.

PERSONOPPLYSNINGER B2B-KUNDER, LEVERANDØRER OG ANDRE FORRETNINGSRELASJONER

Da bedriften ikke har noe CRM-system er de personopplysninger som lagres begrenset til navn, e-post og telefonnummer til representanter for de bedrifter som vi har eksisterende eller potensielle forretningsmessige relasjoner til. Grunnen for behandlingen av eksisterende partneres/leverandørers personopplysninger er nødvendig for oppfyllelse av en avtale. For at forretningsrelasjonen skal kunne fortsette må kontaktpersonene hos bedriftene kunne kontakte hverandre. Personopplysninger tilhørende kontaktpersoner hos potensielle forretningsmessige relasjoner behandler vi med legitim interesse som grunnlag da det er i Ankarsrums interesse for å kunne behandle nye relasjoner.

ENDRINGER AV PERSONVERNSPOLICYEN

Ankarsrum kan komme til å gjøre endringer i denne personvernspolicyen. Datoen som er gitt angir når endringer i personvernspolicyen sist ble gjort. Om mer inngripende forandringer skjer kommer kunder/forbrukere å informeres spesielt.

KONTAKTPOPPLYSNINGER

Ankarsrum Kitchen AB
Org. nr.: 556757-6300
Adresse: Bruksvägen 1
593 70 Ankarsrum
E-post: [email protected]

Ankarsrum Kitchen AB er personvernsansvarlig for behandlingen av samtlige registrertes personopplysninger. Dette innebærer at Ankarsrum er ansvarlig for at de registrertes personopplysninger behandles korrekt og i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning.

Loading